Превод и легализация

Превод

Преводът на текстове и документи е необходимост за просперитета на Вашия бизнес и спокойната комуникация с останалия свят. Ето защо ПроТранс Експерт Ви предлага преводи от и на всички езици с възможност за поръчка на експресна услуга от преводачи, лицензирани от дирекция „Консулски отношения“ на МВнР.

Области на превод:

  • Финансова и счетоводна документация;
  • Правна документация;
  • Техническа документация;
  • Медицинска документация;
  • Тръжна документация.

Видове превод:

  • Устни преводи: консекутивен, симултанен, придружаване;
  • Писмени преводи: всички видове документи;

Легализация

Легализацията се извършва посредством удостоверяване на превода със заверка от дирекция „Консулски отношения“ към  МВнР, както и чрез поставяне върху документа  на  специално удостоверение, наречено АПОСТИЛАПОСТИЛЪТ представлява заверка на документ в държавата, в която е издаден.Това е унифициран начин за легализация на публични актове и документи, които се представят в чужбина.

В България бива въведен на 30 април 2001г., когато България става страна по Хагската конвенция (5-ти октомври 1961г.) Снабден с АПОСТИЛ, документът се освобождава от всякаква следваща форма на заверка и легализация както в държавата на издаване, така и в държавата – страна по конвенцията, където документът ще се представя.

Коментарите са забранени.