Законодателство на английски език

Уважаеми клиенти,

при нас ще намерите пълни и актуални преводи на българското законодателство на английски език.

Част от списъка, който предлагаме:

  • Закон за корпоративното подоходно облагане (Corporate Income Tax Act)
  • Закон за местните данъци и такси (Local Taxes and Fees Act)
  • Закон за задълженията и договорите (Obligations and Contracts Act)
  • Закон за счетоводството (Accountancy Act)
  • Закон за митниците (Customs Act)
  • Търговски закон (Commerce Act)
  • Конституцията (Constitution)

и други.

Моля, свържете се с нас за предоставяне на преводите.

 

 

Коментарите са забранени.